ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
05.10.2021

Υποτροφία 2021 – Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία, για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε αποφοίτους της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν ηλικία έως 28 ετών. Η υποτροφία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ