ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

Τα Επαγγελματικά τμήματα της ΚΣΟΤ απευθύνονται σε αποφοίτους Λυκείου* από 18 έως 25 ετών που επιθυμούν να αποκτήσουν ανώτερη εκπαίδευση πάνω στον κλασικό και σύγχρονο χορό καθώς και σε άλλες σημαντικές τεχνικές του χορού. Η επιλογή των σπουδαστών/-στριών, γίνεται έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε Σεπτέμβριο. Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και οδηγεί σε λήψη Διπλώματος Καθηγητή Χορού ή Χορευτή. Οι απόφοιτοι/-τες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως καθηγητές/-τριες χορού, χορογράφοι και χορευτές/-τριες.

* Στις εισαγωγικές εξετάσεις για το τμήμα Χορευτών της ΚΣΟΤ μπορούν να λάβουν μέρος εκτός από αποφοίτους Λυκείου και υποψήφιοι χωρίς απολυτήριο από 15 έως 25 ετών,  καθώς και πτυχιούχοι ή σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης συναφούς σχολής.

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα Επαγγελματικά Τμήματα της ΚΣΟΤ διεξάγονται κάθε Σεπτέμβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΚΣΟΤ εντός του μηνός Ιουλίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι από 18 έως 25 ετών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψεως)

Β.- Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου ή βεβαίωση αποφοίτησης (για τη κατεύθυνση Καθηγητών Χορού)

– Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου, ή βεβαίωση αποφοίτησης, ή βεβαίωση φοίτησης ( για την κατεύθυνση χορευτών)

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο κλασικό μπαλέτο, στο σύγχρονο χορό, στη ρυθμική και στην έκθεση*.

*(Το μάθημα της έκθεσης αφορά μόνο στους υποψήφιους στην κατεύθυνση καθηγητών χορού.)

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τα επαγγελματικά τμήματα της ΚΣΟΤ διεξάγονται κάθε Σεπτέμβριο. Το έτος κατάταξης (Β’ ή Γ’) καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή. Γίνονται δεκτοί σπουδαστές ή απόφοιτοι άλλων ισότιμων σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ακριβείς ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΚΣΟΤ εντός του μηνός Ιουλίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση φοίτησης ακολουθούμενα από αναλυτική βαθμολογία
Β. Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψεως)
Γ. Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο κλασικό  μπαλέτο, στο σύγχρονο χορό και στη ρυθμική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σήμερα, το πρόγραμμα σπουδών στην ΚΣΟΤ διαμορφώνεται με πανεπιστημιακές προδιαγραφές και περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων σε σταθερή και σεμιναριακή βάση.

Τα Μαθήματα που διδάσκονται στην Σχολή είναι:

Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Τεχνική Graham
Ρυθμική
Χορογραφία
Ρεπερτόριο
Ελληνικοί Χοροί
Ιστορία Χορού
Ιστορία της Τέχνης
Θεωρία Μουσικής
Μεθοδολογία Μπαλέτου
Μεθοδολογία Σύγχρονου Χορού
Ανατομία