ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή και Γραμματεία

Ομήρου 55, 106 72 Αθήνα

Ε: studies@ksot.gr
T: 210 361 2263, 210 362 4249
F: 210 361 2330

Βιβλιοθήκη

Ομήρου 60, 106 72 Αθήνα

Ε: library@ksot.gr
T: 210 339 2388
F: 210 361 2330

Διοικητικό Τμήμα

Ομήρου 57, 106 72 Αθήνα

Ε: info@ksot.gr
T: 210 361 2330
F: 210 361 2330