ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
15.11.2021

Β΄ Τελικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομίσθιου προσωπικού σπουδαστικού έτους 2021 2022

Β΄ Τελικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομίσθιου προσωπικού σπουδαστικού έτους 2021 2022 (Προκήρυξη 878/07-10-2021)

Β΄ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ