ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
05.11.2018

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη» η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού εντύπων.