ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
14.06.2019

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση γραφιστικού υλικού.