ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
09.04.2019

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος