ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
14.12.2022

Προσωρινά αποτελέσματα ωρομίσθιου καθηγητή μπαλέτο

Προσωρινά αποτελέσματα ωρομίσθιου καθηγητή μπαλέτο (Προκήρυξη 1080/14-11-2022)

ΠΡΟΣΩΡINA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ