ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
09.09.2022

Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και πιανιστών-συνοδών 2022-2023

Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και πιανιστών-συνοδών 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ 2022-2023