ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
08.10.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες γραφείου τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες γραφείου τύπου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΏΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ