ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
21.10.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ