ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
06.07.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχη υπηρεσιών καθαριστηρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχη υπηρεσιών καθαριστηρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ