ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
06.07.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση θεατρικού φωτιστικού εξοπλισμού για την παράσταση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση θεατρικού φωτιστικού εξοπλισμού για την παράσταση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ