ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
21.10.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης της Πράξης “Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη” στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣ 5007120)