ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
08.10.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εκτυπωτικές υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εκτύπωση εντύπων (αφίσα, πρόγραμμα) στο πλαίσιο υλοποίησησς της πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)