ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
18.11.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εκτύπωση εντύπων (αφίσα, πρόγραμμα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εκτύπωση εντύπων (αφίσα, πρόγραμμα) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ