ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
18.05.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Δημιουργία νέου ιστότοπου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σχεδιασμός πρωτότυπης εικαστικά ιστοσελίδας, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και ενημέρωση/συντήρηση της ιστοσελίδας µε υλικό (το οποίο θα παρέχεται από την ΚΣΟΤ) με σκοπό την ανάδειξη του περιεχομένου και των στόχων της ΚΣΟΤ. Περιεχόμενο θα πρέπει να αντληθεί και από την υφιστάμενη ιστοσελίδα.

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς έως 28/05/2021, ώρα 15:00, ηλεκτρονικά στο email: info@ksot.gr.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κουτσούμπα Δημήτρη τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 210 3612263.

Λεπτομέρειες για το τεχνικό δελτίο, τα δικαιολογητικά και το δικαίωμα συμμετοχής βρίσκονται στα δύο αρχεία που επισυνάπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ