ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
14.03.2018

Προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση έργου 1 συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη»

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου συνεργάτη με αντικείμενο «Συντονιστής παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος» για τις δράσεις της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθούν το 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθεί το 2018.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ