ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
13.10.2022

Οριστικός αξιολογικός πίνακας ωρομίσθιου προσωπικού 2022-2023

Οριστικός αξιολογικός πίνακας ωρομίσθιου προσωπικού 2022-2023 (Προκήρυξη 779- 08/09/2022).

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022