ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
15.11.2021

Οριστικός αξιολογικός πίνακας ωρομίσθιου προσωπικού 2021-2022

Οριστικός αξιολογικός πίνακας ωρομίσθιου προσωπικού 2021-2022 σπουδαστικού έτους 2021-2022 (Προκήρυξη 878/07-10-2021)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)