ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
24.01.2020

Οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Ομήρου 55.