ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
12.10.2018

Οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2018-2019 έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Ομήρου 55.