ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
01.02.2019

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)