ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
19.12.2017

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου