ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
10.11.2021

Α’ Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομίσθιου προσωπικού σπουδαστικού έτους 2021-2022

Α’ Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομίσθιου προσωπικού σπουδαστικού έτους 2021-2022 (Προκήρυξη 878/07-10-2021)

Α’ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ