Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών στην ΚΣΟΤ διαμορφώνεται με πανεπιστημιακές προδιαγραφές και περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων σε σταθερή και σεμιναριακή βάση.

1ο ΕΤΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Τεχνική Graham
Ρυθμική
Ρεπερτόριο
Ελληνικοί Χοροί
Ιστορία Χορού
Ιστορία της Τέχνης
Θεωρία Μουσικής
Μεθοδολογία Μπαλέτου
Μεθοδολογία Σύγχρονου Χορού
Ανατομία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Εαρινό εξάμηνο
Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Τεχνική Graham
Ρυθμική
Ρεπερτόριο
Ελληνικοί Χοροί
Ιστορία Χορού
Ιστορία της Τέχνης
Θεωρία Μουσικής
Μεθοδολογία Μπαλέτου
Μεθοδολογία Σύγχρονου Χορού
Ανατομία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
2ο ΕΤΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Τεχνική Graham
Ρυθμική
Χορογραφία
Ρεπερτόριο
Ελληνικοί Χοροί
Ιστορία Χορού
Ιστορία της Τέχνης
Θεωρία Μουσικής
Μεθοδολογία Μπαλέτου
Μεθοδολογία Σύγχρονου Χορού
Ανατομία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Εαρινό εξάμηνο
Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Τεχνική Graham
Ρυθμική
Χορογραφία
Ρεπερτόριο
Ελληνικοί Χοροί
Ιστορία Χορού
Ιστορία της Τέχνης
Θεωρία Μουσικής
Μεθοδολογία Μπαλέτου
Μεθοδολογία Σύγχρονου Χορού
Ανατομία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
3ο ΕΤΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Τεχνική Graham
Ρυθμική
Χορογραφία
Ρεπερτόριο
Ελληνικοί Χοροί
Ιστορία Χορού
Ιστορία της Τέχνης
Θεωρία Μουσικής
Μεθοδολογία Μπαλέτου
Μεθοδολογία Σύγχρονου Χορού
Ανατομία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Εαρινό εξάμηνο
Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Τεχνική Graham
Ρυθμική
Χορογραφία
Ρεπερτόριο
Ελληνικοί Χοροί
Ιστορία Χορού
Ιστορία της Τέχνης
Θεωρία Μουσικής
Μεθοδολογία Μπαλέτου
Μεθοδολογία Σύγχρονου Χορού
Ανατομία
Παιδαγωγική Ψυχολογία