Αρχική|English

Το όραμα της Σχολής


Η ΚΣΟΤ είναι μια ανοιχτή κοινωνία που λειτουργεί με σκοπό να παραδώσει άρτια καταρτισμένους χορευτές, χορογράφους και καθηγητές χορού. Το όραμά μας είναι μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στη φύση του αντικειμένου μας· μια εκπαίδευση σε κίνηση, όχι στατική, αλλά δυναμική, που διδάσκει στους νέους καλλιτέχνες του χορού πώς να αντιλαμβάνονται καθετί νέο με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή. Μέσα από την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά στην ΚΣΟΤ απελευθερώνουμε τη δημιουργικότητα· μέσα σ’ ένα κλίμα ενθουσιασμού, συνεργασίας και ενεργού διεθνούς διαλόγου υπηρετούμε τη διαρκή ανανέωση.