Αρχική|English

Μαθήματα


Σήμερα, το πρόγραμμα σπουδών στην ΚΣΟΤ διαμορφώνεται με πανεπιστημιακές προδιαγραφές και περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων σε σταθερή και σεμιναριακή βάση.

Πρακτικά Μαθήματα

Κλασικό μπαλέτο
Σύστημα Βασιλικής Ακαδημίας Χορού (R.A.D.)
Ρωσικό σύστημα
Γαλλικό σύστημα

Σύγχρονος χορός
Τεχνική Graham
Τεχνική Release
Τεχνική Cunningham
Τεχνική Limon
Χορογραφία
Ρυθμική
Ελληνικοί χοροί

Θεωρητικά Μαθήματα
Χορολογία
Διδασκαλία-Ανάλυση μπαλέτου
Ιστορία τέχνης
Ιστορία χορού
Ιστορία-Θεωρία μουσικής
Ανατομία
Ψυχολογία