Αρχική|English

Η Βιβλιοθήκη της Κρατικής Σχολής Χορού


Η βιβλιοθήκη της ΚΣΟΤ ιδρύθηκε το 2001, με πρωτοβουλία της διευθύντριας της Σχολής, Παυλίνας Βερέμη. Σκοπός της ύπαρξης της είναι να υποστηρίξει το πρόγραμμα σπουδών και παράλληλα να αποτελέσει εφαλτήριο και σημείο αναφοράς για τη συστηματική έρευνα πάνω στην τέχνη του xορού στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, επιχειρείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η επίσημη τεκμηρίωση του σύγχρονου ελληνικού χορού, καθώς και η δημιουργία ενός κομβικού πληροφοριακού κέντρου στο οποίο συλλέγονται και αποτιμώνται βιβλία, περιοδικά, αλλά και οπτικό και άλλο υλικό.

Σήμερα, η Βιβλιοθήκη αριθμεί 5.000 τόμους και διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τους σπουδαστές της ΚΣΟΤ και άλλων σχολών της Αθήνας και του εξωτερικού, όσο και για ένα πλήθος επισκεπτών των οποίων το ενδιαφέρον στρέφεται στον χορό καθεαυτόν αλλά και στη σχέση που αυτός αναπτύσσει με άλλα πεδία όπως η Αρχιτεκτονική, το Θέατρο, τα Νέα μέσα, τα Νομικά, η Εκπαίδευση και η Ψυχολογία.

'Ωρες Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πληροφορίες στο 210-3612263 & 210-3392388

Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες & Οργανισμοί

Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Πειραιώς 256, τηλ.: 2104833825

Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Γκαίτε Ομήρου 14-16, τηλ.: 2103608111

Thomas Parry Library (University of Wales, Aberystwyth)